Tarieven en vergoedingen (per 1 jan 2024)

Oriënterend gesprek (30 minuten)

  gratis

Intakegesprek (inclusief behandelovereenkomst) 60 minuten)

  €90,00

Individueel therapiecontact (60 minuten)

  €85,00

Relatie-/systeem afspraken (60 minuten)

  €110,00

Telefonisch consult(tijdens behandelcontacten)

 €17,50 per 15 minuten

Begeleiding

Vanuit PGB-budget of nader overeen te komen 

Wanneer je verhinderd bent voor een geplande afspraak zeg je deze tenminste 24 uur van te voren af, telefonisch of per mail. Ik ben genoodzaakt voor een niet nagekomen afspraak een bedrag van €28,- in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Vergoedingen

Voor de behandelingen krijg je van mij een nota (per brief of mail).
Als Psychomotorisch therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychomotorische therapeuten in Nederland (NVPMT) die deel uit maakt van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Vermeld dit als je contact zoekt met jouw zorgverzekeraar. Ook ben ik lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondsheidszorg) en van de stichting RBCZ.
Psychomotorische therapie valt onder vaktherapie. Raadpleeg je polis voor eventuele vergoedingen, vanuit de aanvullende verzekering.