Wat is Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie, waar doen en ervaren centraal staan. Psycho staat voor gedachten en emoties. Motorisch staat voor lichaam en beweging.  Ik, als psychomotorisch therapeut, ga ervan uit dat het denken (gedachten), voelen (emoties) en handelen (doen, gedrag) elkaar sterk beïnvloeden. De therapie is erop gericht om jou hiermee contact te brengen en hierdoor je bewustwording te vergroten, waardoor jouw totale welbevinden verbetert.


Aanpak InterAktie

Mijn aanpak is gebaseerd op een ervaringsgerichte manier van werken waarbij lichaam en bewegen aangrijpingspunten zijn van de behandeling.          
Binnen diverse sport- en spelsituaties en lichaamsgerichte oefenvormen (ontspannings- en ademhalingsoefeningen) leer je lichaamssignalen, gedachten, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, verkennen en erkennen. Je wordt bewust gemaakt van jouw denken, voelen en handelen. Ik geef ruimte om te oefenen met andere keuzes en ander gedrag. De oefeningen stem ik af op jouw hulpvraag en doelstellingen die we samen hebben bepaald. We gaan op zoek naar je sterke kanten en onderzoeken mogelijkheden om je problemen/klachten aan te pakken.

Ik richt mij met InterAktie op 4 pijlers, namelijk:Stressmanagement

Binnen stressmanagment  zie ik mensen die vastlopen op hun werk of in hun thuissituatie. Mensen die teveel ballen in de lucht proberen te houden of die zichzelf wegcijferen. Die niet meer kunnen genieten. Hen leer ik om bij zichzelf stil te staan, te luisteren naar hun lichaamssignalen en te ervaren wat een goede balans is tussen spanning en ontspanning. Bewustwording moet groeien en nieuw gedrag moet beklijven.

Emotieregulatie

Binnen emotieregulatie zie ik naast mensen die moeite hebben met het uiten van hun emoties, ook mensen die niet goed weten wat ze voelen en welke emotie er nu speelt. Hen leer ik stil te staan bij zichzelf, onderzoeken we door middel van diverse oefenvormen welke emoties er zijn, hoe deze voelen en welk gezond gedrag er nodig is om een emotie te uiten. Ook voor mensen die last hebben van woedeaanvallen en hun emotie niet onder controle kunnen houden, heeft InterAktie een therapie.

Lichaamsbeleving

Binnen lichaamsbeleving zie ik mensen die moeite hebben met hun eigen lichaam, die een afwijkend beeld hebben van hun lichaam. Ook zie ik mensen die bijvoorbeeld door (traumatische) gebeurtenissen het contact met hun lichaam verloren hebben. Dit kan ook voorkomen bij mensen die bijvoorbeeld veel zijn afgevallen na een dieet of operatie. Maar ook mensen die onzeker zijn over hun eigen lichaam. Met hen ga ik op zoek naar een positiever zelfbeeld. Ik laat je binnen diverse oefenvormen lichaamssignalen waarnemen, succeservaringen opdoen en helpende, functionele gedachten formuleren.

Bewegingsactivering

Binnen bewegingsactivering zie ik mensen die moeite hebben om in beweging te komen als gevolg van een burn-out of met een depressieve stoornis. Bewegingsactivering kan ook nodig zijn bij mensen die zich eenzaam voelen, die vermijdend gedrag vertonen, of bij mensen met onverklaarbare lichamelijke klachten. Samen gaan we op zoek naar wat jouw tegenhoudt om in beweging te komen en laat ik je ervaren wat jouw krachten zijn. We staan stil bij jouw gedachten, gevoelens en gedrag. 


Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Herken je jezelf in één van bovenstaande pijlers? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met mij op via info@interaktie.com of bel 0651021261.