Voor wie

Algemeen

Psychomotorische therapie is geschikt voor mensen met problemen of klachten op psychosociaal vlak, of met psychische problemen.
Psychische klachten als somberheid, prikkelbaarheid, onzekerheid, spanningen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Een psychomotorisch therapeut richt
zich juist op wat jouw lichaam aangeeft. De therapie leert je om je klachten te verminderen, weg te nemen of je te leren omgaan met je klachten. Samen zoeken we naar nieuwe manieren en mogelijkheden om je problemen aan te pakken en goed voor jezelf te zorgen. Daardoor krijg je meer zelfvertrouwen en je ontdekt je sterke kanten.

Psychomotorische therapie sluit goed aan bij mensen die moeite hebben om zich verbaal te uiten, of bij mensen die al veel praat-therapieën gehad hebben, maar met weinig resultaat. De ervaringsgerichte aanpak van Psychomotorische therapie kan dan het verschil maken.

Psychomotorische therapie kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.
Ook kan er gewerkt worden met gezinnen en/of echtparen.

Kinderen

InterAktie richt zich op kinderen en jongeren vanaf 8 jaar die zich zekerder willen voelen in hun lichaam, die moeite hebben met hun emoties te reguleren, of die last hebben van faalangst.
Ik vind het belangrijk om naast het kind ook hun omgeving (gezin, familie, vrienden, onderwijs) te betrekken bij de behandeling. Juist om het nieuw geleerde gedrag te kunnen integreren in het dagelijkse leven thuis, op school of op een (sport)club/vereniging.
Ik werk onder andere met de module Rots en Water (weerbaarheidstraining voor kinderen/jongeren) en de Stop-Denk-Doe methode
.

Volwassenen

InterAktie richt zich op mensen die problemen ervaren op het gebied van stressmanagement, emotieregulatie, lichaamsbeleving en bewegingsactivering.

Problemen die zij tegenkomen kunnen te maken hebben met:

  • moeite met stilstaan bij zichzelf; wat denk ik, wat voel ik, wat doe ik?
  • moeite om met spanning en stress om te gaan
  • moeite met grenzen aangeven naar zichzelf of de ander
  • moeite met voor zichzelf opkomen
  • moeite met herkennen, benoemen en reguleren van emoties
  • negatief zelfbeeld
  • moeite met (lichamelijk) contact en communicatie (lichaamstaal)
  • moeite om in beweging te komen

 


Ik werk onder andere met modules op het gebied van agressieregulatie, zelfbeeld, grenzen en bewegingsactivering (running therapie).
Ook voor echtparen die een hulpvraag hebben op het gebied van communicatie, verbinding en samenwerking heeft InterAktie een aanbod. Neem direct contact met mij op via info@interaktie.com of bel 0651021261.